حضور در نمایشگاه کفش

حضور در نمایشگاه کفش در تهران نمایشگاه بین‌المللی