کالباس برتیغ۳۰سانت

فروش انواع کالباس بر وارداتی تیغ ۳۰،۲۷/۵،۲۵ سانت با بدنه کروم و ضمانت یک ساله