شهر خود را انتخاب کنید

ساخت و نصب تابلو برق در اصفهان

تابلو برق یکی از اجزای اصلی و حیاتی سیستم‌های برق‌رسانی است که نقش مهمی در توزیع و کنترل جریان برق در ساختمان‌ها و تأسیسات صنعتی ایفا می‌کند. تابلو برق شامل مجموعه‌ای از تجهیزات و دستگاه‌های الکتریکی است که به منظور محافظت، کنترل، و نظارت بر جریان برق در سیستم‌های برق‌رسانی طراحی شده‌اند. در ادامه به توضیح اجزای اصلی و کارکردهای تابلو برق می‌پردازیم: