قیمت درختان گردو کهنسال با بن های بالا

درختان گردو کهنسال با بن های بالا در مجموعه مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال در مازندران موجود است.