زمین مسکونی جهت سرمایه گذاری

زمین مسکونی مناسب سرمایه گذاری میخوای؟؟؟؟

📍علی نوده
🌏340متر زمین

کد ملک:2279
❇️کاربری مسکونی دارای پروانه ساخت
❇️زمین دو بر
❇️مناسب جهت سرمایه گذاری و ساخت و ساز
————————————————