درختچه لاوسون مته ایی به تعداد زیاد

خرید و قیمت درختچه لاوسون مته ایی در تنکابن مازندران .
سرو لاوسون از محبوب ترین نهال های مخروطی با شاخ برگ های متراکم و گاه طلایی در تمام طول سال است. برخی ارقام آن به دلیل شاخ و برگ متراکم در طراحی فضای سبز و انواع باغچه به عنوان حائل، دیوار و پرچین قابل استفاده است و هرس پذیری بالایی دارد. به همین دلیل هرس مته ای یا پیچ آن رایج است.