خرید و فروش اتاق کمپرسی

خرید و فروش اتاق کمپرسی؛ تانکر، کفی، لبه، دست دوم توسط کمپرس سازی ایلیا در اصفهان انجام می شود.