تولید دیگ بخار آب گرم و روغن داغ

طراحی و ساخت انواع دیگ های بخار آب داغ و دیگ روغن داغ
ساخت دستگاه های سختگیر رزینی ،کاربردهای رزینی


☆☆☆☆
با استفاده از دیگ روغن داغ در سیستم گرمایشی، میتوان به دمایی حدود 300 و حتی 400 درجه سانتیگراد دست یافت.

☆☆این دیگ تشکیل شده از پوسته و کویل مارپیچ که در سیستم آن یک پمپ سیرکوله قرار دارد که روغن را در داخل کویل به چرخش در می آورد. روغن موجود در داخل کویل توسط مشعل داغ می گردد. جهت نصب این دیگ بایستی فونداسیونی مسطح و هموار به ارتفاع حدود 10 سانتیمتر احداث کرد و دیگ روغن را روی آن بنا نمود.


تولید کننده انواع دیگ های بخار آب و روغن داغ در صنایع حرارتی رضا در مشهد .پل ارتباطی واتساپ و تماس با شماره موجود در ویبسایت