دستگاه فرز دو کله

از این دستگاه ها برای ساخت قطعات مبلمان، ست تخت خواب، بوفه و موارد دیگری که قطعات باید منبت کاری شده باشند استفاده می شود.