آیدیس- پروژکتور زاویه 90 و 120 درجه

آیدیس- پروژکتور زاویه 90 و 120 درجه ‌ ✅کاربرد جهت روشنایی اماکن و فضاهای باز، سوله‌ها، کارخانه‌ها، انبارها و نظایر آن ‌