فروش کانتینر 20 فوت با کیفیت عالی در تهران

طول داخلی : 5.9 متر  * عرض داخلی : 2.35 متر  * ارتفاع داخلی : 2.39 متر  * عرض درب : 2.35 متر  * حجم داخلی : 33.2 متر مکعب * وزن خالص کانتینر 20 فوت : 1.8 تن  *  میزان وزن بار مجاز کانتینر 20 فوت : 17.5 تن