سرویس و شستشو اسپیلت با گارانتی

دستگاه کامل باز قابها باز با کارواش شسته وبا دستگاه خشک و نصب میشود ولوازم فرسوده تعویض میشود