شکلات خوری پایه دار

قطر 22
ارتفاع 30
رنگ تیر روشن
چوب گردو و ازدار
پوشش دهی ظروف با روغن گیاهی که باعث آبگریزی میشوند

قیمت قبل: 1,200,000

آگهی‌های شعبه

آجیل خوری درب دار قلم زنی

1,300,000 تومان
1,195,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,000,000 تومان
915,000 تومان

آجیل خوری روستیک

2,000,000 تومان
1,950,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,500,000 تومان
1,350,000 تومان

آجیل خوری درب دار چوبی

1,200,000 تومان
1,100,000 تومان

آجیل خوری روستیک شیک

2,000,000 تومان
1,550,000 تومان

ظرف کاپ کیک چوبی

1,000,000 تومان
950,000 تومان