فروش و عرضه گیربکس sn4

چرخ دنده که از چدن نشکن یا داکتیل تهیه شده، برخلاف سایرین، از ضخامت، پهنا و وزن بیشتری برخوردار است و درنهایت بصورت کامل سختکاری میشود که این کار باعث عمر طولانی محصول تا ده برابر دنده خام میگردد