اسپیرال ۳۰ لیتری

اسپیرال ۳۰لیتری بست دارای کلید تند،کند،با کلید تایمر دار با پاتیل استیل و سری همزن استیل
در اندازهای۳۵ لیتری ۳۰ لیتری تک فاز
۴۰ لیتری ۳ فاز دارای کلید تند،کند، و دور برعکس