تولید طی حوله ای در دو سایز : ۴۰ و ۵۰ سانت

. ✅تولید طی حوله ای در دو سایز : ۴۰ و ۵۰ سانت تعداد در بسته : ۳۰ عدد تولید و پخش گل نرگس🌼