سفارش و خرید تاج گل۲ طبقه ایی مراسم افتتاحیه

تاج گل کتیبه ایی ۲ طبقه که از گل های اورینتال، انتریوم،نخل مرداب و برگ سیکاس استفاده شده.برای دیدن نمونه کارهای بیشتر با گل گندم آمل تماس حاصل نمایید.