طراحی حمام و سرویس بهداشتی

سبک کار : مدرن
موقعیت مکانی : بجنورد
کار فرما : جناب گریوانی
در این طرح سعی بر آن شده که از لحاظ ترکیب بندی رنگ با هم دیگه سِت شود .
و این که طرح دیوارها و کف از گروه بازرگانی حمزانلویی بجنورد مورد استفاده قرار گرفته است .
و سبک کار برای جدا کردن فضای سرویس بهداشتی با حمام از طرح گروه ایران دور مورد استفاده قرار گرفته است .
و نور پردازی آن سبک ساده مدرن می باشد .