آموزش طراحی با مداد پیشرفته

تهران ،شهرک ولیعصر در منطقه ۱۸ افتخاراین را داریم که به عزیزان علاقمند نقاشی آموزش دهیم. این کار هنرجوی عزیز شیوا مومنی طراحی پیشرفته با مداد میباشد که روی مقوای الر کار شده است.