دیس۴لیتری لعابی

بسیارضخیم وضدخش مستقیم به شعله. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در داخل سایت تماس حاصل نمایید.