نیمکت چدنی ۳نفره طرح ماندگار با وزن ۸۵کیلوگرم

نیمکت چدنی ۳نفره طرح ماندگار با وزن ۸۵کیلوگرم
و ارتفاع تا نشیمن ۴۵سانت
طول ۱۶۰
عرض ۵۰سانت