قیمت استخر فایبرگلاس ۲.۵ در ۵.۵

استخر فایبرگلاس ۲.۵ در ۵.۵
پروژه آپادانا چمستان
اجرا در ۷ روز

0تا100
باگودبرداری
حمل،جرثقیل
لوله اتصالات
پمپ استخری
فیلترشنی
سیستم گرمایش
تابلو برق.