مشاوره راه اندازی فست فود

تجهیزات آشپزخانه خالقی ؛ مشاوره و راه اندازی تجهیزات فست فود، رستوران ، صفر تا ۱۰۰ تجهیزات رستوران و فست فود ، ایرانی و وارداتی را ارائه می دهد.