الگو پرگاری

الگو پرگاری (Pattern grading) یک فرآیند حرفه‌ای در صنعت پوشاک است که در آن یک الگو یا پترن اصلی به ابعاد و اندازه‌های مختلف تغییر داده می‌شود تا بتوان آن را برای اندازه‌های مختلف بدنی مورد استفاده قرار داد. این فرآیند برای تولید مقیاس‌های مختلف اندازه برای یک استایل خاص از لباس استفاده می‌شود، به طوری که افراد با اندازه‌های مختلف بدنی بتوانند از همان طرح و استایل لباس استفاده کنند.

از اهمیت الگو پرگاری این است که امکان تولید اندازه‌های مختلف یک استایل از لباس را فراهم می‌کند، بدون این که لازم باشد یک الگوی جدید برای هر اندازه ایجاد شود. این باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه و همچنین افزایش گسترده‌تر محصولات می‌شود که متناسب با اندازه‌های مختلف بدنی مخاطبان قرار دارند.