ترانسفور پیوسته

ماشین سازی نیما ساب رجبی با استفاده از بهترین مواد اولیه،بکارگیری مهندسین و نیروی ماهر و استفاده از دستگاههای دقیق و پیشرفته توانسته بهترین دستگاههای سنگبری را طراحی و تولید نماید که از جمله آن می توان به دستگاه تراتسفور پیوسته با امکان ارسال به سراسر کشور و کشورهای همسایه اشاره نمود.