کود گرانولی 151015

کود کامل گرانولی مناسب چال کود
مزایا این کود ها کم کم آزاد می‌شوند گیاه هم کم کم جذب می‌کنه
کود کامل گرانولی ماکرو منیزیم و ریز مغذی
وزن بسته 25 کیلو هست