location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت شمشاد طلایی پیوندی بوته ای

شمشاد طلایی بوته ای و پیوندی ‌‌این گیاه نیازمند نور کافی خاک و آبیاری مناسب به ویژه در فصل گرما می باشد تا به بهترین سطح کیفیت و رشد خود ادامه دهد. شمشاد طلایی در سایز های مختلف موجود می باشد.