location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت پایه روشنایی خیابانی

پایه روشنایی خیابانی دکوراتیو


ارتفاع 9 متر


بدون چراغ خیابانی(از قسمت چراغ های خیابانی انتخاب کنید)


پوشش رنگ کوره


گالوانیزه+ رنگ کوره (مشمول اضافه بها خواهد شد)


رشت شهرک صنعتی سپیدرود