روزنامه با سابقه اقتصاد کیش

روزنامه اقتصاد کیش با سابقه ترین و پرتیراژ ترین رسانه و شبکه اطلاع رسانی داخلی کیش و هرمزگان