پایه چراغ پارکی طرح درختی ماندگار

پایه چراغ پارکی طرح درختی ماندگار
ارتفاع ۳متری
با چراغ led