قیمت و فروش صنوبر تبریز

صنوبر نگرا یا همون تبریز نگرا در سایزهای بزرگ و بن های بالا در مجموعه مجتمع گل و گیاه افرا سبز شمال در مازندران موجود است.