میزوصندلی پلاستیکی مناسب کافه ورستوران

میزوصندلی پلاستیکی مناسب کافه ورستوران وتراس قابل شست وشو
تحمل وزن بالا .