فروش انواع اسپیرال خمیر وارداتی

فروش انواع اسپیرال وارداتی دو در تند،کند، با پاتیل استیل ۳۰۴ نگیر و سری شاخ استیل دارای کلید تایمر دار ، گیربگسی
در اندازهای ۲۰ لیتری ۳۰ لیتری ۳۵ لیتری۴۰لیتری ۵۰ لیتری
انواع برند هدیکو، اسمارت، بست، استار،دیامون ، اسپیرال صنعتی دارای موتر پور قدرت دارای گیربگس زنجیری بسیار قوی برای انواع خمیر نان فانتزی، خمیر خراسانی، خمیر پیتزا