location-mark شهر خود را انتخاب کنید

اتاق سازی در اصفهان شاهین شهر

اتاق کامیون مسقف چادری یک نوع اتاق باری است که از چادر یا پارچه‌ای مشابه برای پوشش بار استفاده می‌کند. این نوع اتاق باری برای حمل بارهایی که نیاز به دسترسی آسان دارند، مانند بارهای سبک یا بارهایی که ممکن است از اندازه‌ها و اشکال مختلفی باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.