ساخت دیگ بخار فایرتیوب(آتش در لوله)

استفاده از این نوع بویلر ها از سوخت هایی مانند زغال سنگ، زغال و سایر سوخت های جامد استفاده می شود
■ برای استفاده از سوخت های جامد از دیگ بخار واترتیوب استفاده می شود.■


♡اغلب برای ظرفیت 100 کیلو تا 30 تن بخار در ساعت از این نوع بویلر ها استفاده می شود

♡اما برای ظرفیت های بالاتر از بویلرهای واترتیوب استفاده می شود.

صنایع حرارتی رضا ساخت و طراحی انواع دیگ های بخار فایرتیوب در مشهد

گرفتن اطلاعت بیشتر تماس و واتساپ ویبسایت