بست فلزی

بست فلزی ابکاری شده جهت استفاده برای شلنگ خورطومی و شلنگ های ابیاری پلی اتیلن و لی فلت از سایز یک اینچ تا ۸ اینچ