میزغذاخوری مدل دنا

🌹جنس میز:راش گرجستان💯
🌹جنس صفحه میز:ام دی اف با روکش راش
🌹جنس صندلی ها:تمام راش گرجستان💯
🌹نوع اسفنج:۲۵کیلویی💯
🌹رنگ کاری شده فوق حرفه ای با رنگ خارجی
تمامی موارد ذکر شده با ضمانت کتبی به شما تحویل داده میشود و در صورت مقایرت یا ناراضی بودن شما تمام مبلغ به شما بازخواهد گشت🌹
🌹از ما با خیالی راحت خرید کنید🌹

🌱 هدف اصلی ما خدمت است🌱

آگهی‌های شعبه

میز غذاخوری

28,500,000 تومان
23,500,000 تومان

میز غذاخوری

16,500,000 تومان
15,500,000 تومان

میز غذاخوری

21,500,000 تومان
20,000,000 تومان

میز غذاخوری

17,500,000 تومان
15,500,000 تومان

میز غذاخوری

15,500,000 تومان
14,500,000 تومان

میز غذاخوری

17,500,000 تومان
16,500,000 تومان

میز غذاخوری

18,500,000 تومان
17,000,000 تومان

میز غذاخوری

19,500,000 تومان
17,500,000 تومان

میز غذاخوری

13,500,000 تومان
13,000,000 تومان

میز و صندلی

18,500,000 تومان
17,000,000 تومان