فروش متریال و اجرای آبندی مخازن آب

فروش متریال و اجرای آبندی درهای اجرایی و انبساطی مخازن آب در عسلویه توسط شرکت پیمانکاری عایق خاکسار با محصولات بتون اپوکسی و ماستیک پلی یورتان تک جزئی می باشد.