location-mark شهر خود را انتخاب کنید
https://chechilas.com/girbokskhodrotaleshh/گیربکس-خودرو-تالش

تقسیم دنده داخل گیربکس

تقسیم دنده داخل گیربکس آهنی
صفحه تقسیم دنده (Clutch Plate) در گیربکس خودرو وظیفه انتقال نیرو از موتور به گیربکس را دارد. این صفحه به‌طور معمول در گیربکس‌های دستی موجود است و در هنگام تغییر دنده، از دنده فعلی جدا شده و به دنده جدید متصل می‌شود. عملکرد صفحه تقسیم دنده بر اساس فشار هیدرولیکی یا مکانیکی کنترل می‌شود تا انتقال نیرو به دنده‌های مختلف به‌طور صحیح انجام شود و رانندگی با خودرو به روال خود ادامه یابد.
گیربکس خودرو تالش
گیربکس خودرو تالش
گیلان - طوالش
دیگر آگهی های این شعبه