فروشی سنگ لاشه درحال بارگیری در دماوند توسط سنگ ورقه ای باصورت فرزی چکشی

سنگ لاشه ورقه ای تواسط مالون پیمانکار سنگ های طبیعی با اشکال نامنظم مالون کوهی نصب اجرای سنگ لاشه دیوار رنگ های مختلف سبز باقیمت مناسب با کیفیت بالا