اتاق فورس ۱۲تن

اتاق فورس ۱۲تن ساخت انواع اتاق های باری وباری، کمپرسی، کانتینری، مبلی و غیره با بهره گیری از بهترین آهن الات و چوب روس دنیا با ضمانت ۱۰سال بعد از ساخت در اتاق سازی نوین در بوکان می باشد.

قیمت قبل: 180,000,000