location-mark شهر خود را انتخاب کنید

پاک کن خمیری فابرکاستل

از این محصول می‌توان در آثاری که با ذغال، پاستل و مداد کشیده می‌شوند، استفاده کرد.