قیمت نهال هلو

میوه درخت هلو، با طعم خوشرنگ و بوی مطبوعی را داراست و ریشه این میوه به مناطق معتدل و گرمی مانند کشور چین بازمی‌گردد. هلو دارای یک پوست کمی خشن و کرکی است. گل‌های درخت هلو به صورت جفتی یا تکی، نزدیک به یکدیگر می‌رشدند. هلو یک میوه تابستانی و آبدار است و در بین مصرف‌کنندگان تعداد زیادی طرفدار دارد.