عرضه رز صورتی با تنوع بالا

رز صورتی
رز صورتی تنوع زیادی دارد و اغلب برای ابراز احساسات ملایم مانند شادی و قدر دانی بکار میرود.
شکوفه های صورتی کمرنگ آن نشانه لطافت و معصومیت است .
شکوفه های صورتی پررنگ ،سپاسگزاری و قدردانی قلبی را نشان میدهدو بر وقار ، نجابت و برازندگی دلالت دارد .