location-mark شهر خود را انتخاب کنید

تولید و فروش سانتریفیوژ شن گیر

این دستگاه در خط هات واش بعد از آسیاب قرار میگیرد که وظیفه اصلی این دستگاه شستشو مواد و خاک زدایی را انجام میدهد وجود این دستگاه در ابتدای خط هات واش به این دلیل مهم است که اگر پت خاک زدایی نشود ممکن است بار کثیف به داخل دستگاه ها رفته و باعث شود آب سریع کثیف شده و کیفیت شستشو پایین بیاید و این کار ممکن است بر روی قیمت محصول تولیدی تاثیر گذار باشد استفاده از پره و توری استیل داخل سانتریفیوژ باعث طولانی شدن عمر آن میشود که بسیار مهم میباشد.