اتصالات گالوانیزه

فرایند گالوانیزه کردن شامل غوطه وری در محلول روی است.‌تاپوششی مقاوم بر روی سطح فولاد ایجاد شود که آن را در برابر عوامل خوردگی و زنگ زدگی محافظت کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با بازرگانی قاسمی تماس بگیرید.