سنگ تراورتن کرم روشن ابرکوه

تراورتن کرم روشن ابرکوه در ارزانسرای سنگ تک در اصفهان