دستگیره میلو مدل A186

دستگیره میلو در دو سایز 96 و 128