روزنامه اقتصاد کیش

روزنامه اقتصاد کیش با سابقه ترین وپرتیراژ ترین رسانه و شبکه ی اطلاع رسانی کیش و استان هرمزگان و منطقه جنوب