پارچه پرده آبرنگی ترک

پارچه آبرنگی با 24 رنگ جذاب
جنس پارچه آدنا ترک
عرض 3 رنگبندی عالی مطابق با هر سلیقه ای
کالیته برای همکاران موجوداست .
عمده وکاتینگ .
همکاران برای قیمتهای عمده تماس بگیرند .